Obsah

Nový
 


     Obec je novověkého založení, vznikla po zrušení někdejšího klášterního dvora v roce 1828.Kaple

     Na malé, pravidelné návsi je po obvodu unikátně dochovaná historizující zástavba. Hospodářské usedlosti ji lemují ze tří stran. Plánovitě zde byly vystavěny nevelké usedlosti lidové architektury, takže v roce 1938 zde stálo již 20 domů. K architektonicky významným objektům patří hlavně zděná čtyřboká kaple stojící v centru návsi z roku 1937 s pětibokým závěrem a věží nad předsíní, fasádu člení lesénový řád.

   Další zajímavostí jsou usedlosti č.p. 6 a 7 s takzvaným polopatrem a bránami s vodorovným překladem. Proti domu č.p. 3 a 4 je osazen pamětní litinový křížek na žulovém podstavci z 19. století, v jehož nice je porušená drobná plastikaHostinec Piety.

     Nachází se zde objekt kulturního domu, kde je provozováno pohostinství. V jeho sálku se konají různé kulturní akce. Obecní úřad zde pravidelně organizuje dětské maškarní bály, mikulášské besídky, TJ Sokol Záluží zase pořádá taneční zábavy, místní myslivecké sdružení poslední leče a mnoho dalších akcí.

 

     Na návsi také v letošním roce vzniklo hřiště pro míčové sporty a také zde proběhla obnova veřejné zeleně. Za vsí směrem na Chotěšov se nachází obecní rybník zvaný Kravský.

 Kravský rybník