Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce Heleny Povolné a místostarosty obce Josefa Poukara
 

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

 

 

           Helena Povolná - starostka obce

          Josef Poukar - místostarosta obce

       Ing. Miroslav Derežickij

         Jaroslava Pondělíková

         Kamila Randličičová

       Martin Třeštík 

       Ladislav Třeštík           

 

Složení výborů

nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

finanční výbor:      předseda: Ing. Miroslav Derežickij

                                                       členi: Kamila Randličičová, Vladimír Kříž

kontrolní výbor:    předseda:  Ladislav Třeštík

                                                        členi: Jaroslava Pondělíková, Martin Prágl


výbor pro životní prostředí:

                                                          předseda: Kamila Randličičová

                                                          členi:  Martin Třeštík, MIloslav Schandl   

kulturní výbor:    předseda: Jaroslava Pondělíková

                                                    členi: Ladislav Třeštík, Ing. Jana Palubjaková
 

technicko - hospodářský výbor:

                               předseda: Martin Třeštík

                                     členi: Ing. Miroslav Derežickij, Martin Vít